Bedrijf

Informatie volgens § 5 TMG:

Berghotel Hohegeiss
Han Hermanides
Hubertusstrasse 2
38700 Braunlage OT Hohegeiss

Telefoon: +49 5583 9229027
E-mail: info@berghotel-hohegeiss.com

BTW-NUMMER
volgens §27a wet op de omzetbelasting: DE353296900

Algemene voorwaarden Berghotel Hohegeis

Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de gastverblijfsovereenkomst Hotel- en restaurantvereniging (DEHOGA)

Zoals altijd in het zakenleven zijn kamerreserveringen niet zonder wettelijke regeling. Een door de gast gemaakte en door de accommodatie aanvaarde kamerreservering brengt een contractuele relatie tussen beide partijen tot stand, de overeenkomst tot logies voor gasten. Zoals alle overeenkomsten kan de gastverblijfovereenkomst alleen worden ontbonden met instemming van beide partijen. In detail vloeien hieruit de volgende rechten en verplichtingen voort:

1.1 De logiesovereenkomst komt tot stand zodra de kamer besteld en bevestigd is of, indien een bevestiging wegens tijdsgebrek niet meer mogelijk was, ter beschikking is gesteld.

1.2 Het sluiten van de logiesovereenkomst verplicht de contractanten tot nakoming van de overeenkomst, ongeacht de duur van de overeenkomst.

1.3 De gastheer (verhuurder) is verplicht de gast schadeloos te stellen indien de kamer niet ter beschikking wordt gesteld.

1.4 a) In geval van niet-gebruik van de contractuele diensten is de gast verplicht de overeengekomen of gebruikelijke prijs te betalen, verminderd met de door de gastheer bespaarde kosten.
b) De besparingen bedragen normaliter 20% voor logies en ontbijt, 30% voor halfpension, 40% voor volpension en 10% voor alleen logies en ontbijt.

1.5 a) De gastheer is te goeder trouw verplicht ongebruikte kamers zo mogelijk opnieuw toe te wijzen om annuleringen te voorkomen.

b) Totdat de kamer op een andere manier wordt toegewezen, betaalt de gast voor de duur van het contract het bedrag dat volgens punt 4 wordt berekend.

1.6 De exclusieve bevoegde rechter is de plaats van handeling.

3. beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Met naam genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de provider. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

4. externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Bij het aanmaken van de externe links heeft de aanbieder de inhoud van derden gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Het is voor de aanbieder niet redelijk om externe links voortdurend te controleren zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Dergelijke externe links worden echter onmiddellijk verwijderd als we ons bewust worden van eventuele juridische overtredingen.

5. auteursrechten en aanvullende auteursrechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetten. Elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve houder van de rechten. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

6. gegevensbescherming

Op dit punt, gelieve nota te nemen van onze volledig opgesomde
Privacybeleid.

7. bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hiervoor genoemde nummers 1. t/m 4., wordt dit op de desbetreffende plaats uitdrukkelijk aangegeven. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in het betrokken individuele geval van toepassing.